» از هیچ برای هیچ... :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
» من بعد از مدت های مدید.... :: شنبه ٢ اسفند ۱۳٩۳
» فوکو و منی جاودانه ! :: پنجشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۳
» امید آخرین چیزی بود که از تو در دلم باقی بود... :: جمعه ٥ دی ۱۳٩۳
» چه وحشیانه به نفس کشیدن ادامه میدهیم !... :: یکشنبه ٢ آذر ۱۳٩۳
» کاشکی باز بخوابیم.... :: شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۳
» جماع رام و طوفانی :: یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩۳
» روزی که فرایش خواهم رسانید... :: دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩۳
» حرافی هردمبیل 15 :: یکشنبه ۱ تیر ۱۳٩۳
» نی ستم! :: پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۳
» تکرار ، آنچه نخواهیم شد... :: دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» من... :: سه‌شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۳
» کپی نوشت :: جمعه ٢ اسفند ۱۳٩٢
» کپی نوشت :: سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٢
» ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد :: دوشنبه ۱٦ دی ۱۳٩٢
» درد... :: جمعه ٢٩ آذر ۱۳٩٢
» بازگشتی با قلم خودم... :: جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢
» دو کلوم حرف خودمونی1 :: چهارشنبه ۳ مهر ۱۳٩٢
» کپی1 :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» وداعیه... :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢
» فرمان دهد آن که نان دهد!... :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢
» قصهء بودن تو... :: یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» مختصر سخن2 :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» حرافی هردمبیل 11 :: شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢
» عیدانه... :: دوشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٢
» به رنگ بی وفایی! :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱
» مقتصر سخن 1 :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
» بی سرزمین تر از باد!... :: پنجشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩۱
» حرافی هردمبیل 10 :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» پنج انگشت دوست داشتنی :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩۱
» زایش یک "من"! :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩۱
» توحید :: یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱
» حرافی هردمبیل9 :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» مَتلِ مُتفطِن... :: یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱
» ... :: شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۱
» حرافی هردمبیل 8 :: یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
» لازوقی بر فریاد... :: جمعه ۳ شهریور ۱۳٩۱
» اغاثهء بی پاسخ! :: پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱
» افسار گسیخته ترین افکار! :: جمعه ٢٠ امرداد ۱۳٩۱
» حرافی هردمبیل7 :: جمعه ۱۳ امرداد ۱۳٩۱
» دنیای لقیـــــــــــــــــــــده! :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
» اندر حکایت این کنکور آینده ساز! :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» بغض پنهان... :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱
» حرافی های هردمبیل 6 :: جمعه ٢ تیر ۱۳٩۱
» پیشونی درد آشنایی داری ای خاک!... :: جمعه ٢٦ خرداد ۱۳٩۱
» هم...از نوع سایگی! :: چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۱
» کمی از مردی که روزش بود!... :: چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
» کوچک باش و عاشق.. که عشق می داند آئین بزرگ کردنت را ... :: یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱
» همه چیز آرام است....دل من،استثناست! :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
» حرافی های هردمبیل 5 :: شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۱
» روزگذر روزگار... :: سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱
» زندان نوشت های یک زندانی... :: شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ماست!!!... :: پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» من زنم... :: یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» وقتی خیانت میکنی نه شاخ در میاری نه دم! :: جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» پزشک مثلا" معالجم... :: پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» اینم عکس آیلار که قول داده بودم... :: چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» لایک به انصافت نر زمانه!... :: یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» غیرتت را به باد بده ، باید نقابم را بگذارم... :: جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دنیای این روزهای من... :: یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱
» حرافی های هر دم بیل 4 :: سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩۱
» نارفیق... :: سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩۱
» دانش جو!... :: جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩۱
» به نازنین دل مهربانم... :: دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۱
» ....... :: شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱
» تقدیم به محترم دوستان خواننده ام... :: چهارشنبه ٢ فروردین ۱۳٩۱
» چهارشنبه سوزی! :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٠
» فقط کمی متفاوت تر دیدن!... :: دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٠
» آشغال... :: یکشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٠
» حرافی های هر دم بیل 3 :: سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
» دوستت داشتم سرزمین من... :: چهارشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٠
» بهانه هایی کوچک اما شادی آور... :: دوشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٠
» برادر کشی... :: یکشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٠
» مادرکم!.... :: یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٠
» مردانگی... :: چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٠
» آخ ... هوند! :: پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٠
» آنچه اصل است از دیده پنهان است... :: شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠
» هی وااااای من... :: یکشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٠
» آیینه های ناهموار....! :: سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳٩٠
» هرزگی پشت پردهء زندگی!... :: چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠
» حرافی های هر دم بیل 2 ... :: چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳٩٠
» چه باید شد!!!... :: پنجشنبه ۸ دی ۱۳٩٠
» نوع دوستی در یک جمله!!! :: سه‌شنبه ٦ دی ۱۳٩٠
» کوچک اما،،،پر از همه چیز! :: چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٠
» از آسمان طلا می بارد...!!!!!!!!! :: جمعه ٢٥ آذر ۱۳٩٠
» حس مقدس تنهایی :: یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٠
» گل گل گل تقدیم به خودم! :: سه‌شنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٠
» اسرار زندگی و اصرار بر زندگی... :: جمعه ۱۱ آذر ۱۳٩٠
» یکشنبه ٦ آذر ۱۳٩٠ :: یکشنبه ٦ آذر ۱۳٩٠
» سوء ظن :: پنجشنبه ۳ آذر ۱۳٩٠
» اشتباه پزشکی... :: پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٠
» اصالت... :: جمعه ٢٠ آبان ۱۳٩٠
» ببخشید!!!!!!!!!!!! :: شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٠
» اندر احوالات من! :: پنجشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٠
» مزخرفی که مهم شده!... :: چهارشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٠
» پیش قضاوتی های این مردم! :: یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٠
» حرافی های هر دم بیل... :: پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٠
» "راه و رسم قبیلهء بابمباد" :: یکشنبه ۳ مهر ۱۳٩٠
» اشتباه یا....؟ :: یکشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٠
» دوشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٠ :: دوشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٠
» زندگیه ایمن!... :: شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٠
» عید فطر :: چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠
» رفیقه افغانیه من!... :: شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٠
» تشکر :: شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٠
» اولین پست :: پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٠