کمی طولانی ، نگاهی عمیق به خط خطی هایم تقدیم کنید !

 سپاس...

رجوع به ادامهء مطلب...

 

+سیاهی قلم ، جبر عقده هاست !


روزی به میل ترک خواهم کرد کمر پدر را...

و زهرخند میزنم جلوگیری را...

 

روزی با پاهایم ترک خواهم کرد رحم مادر را...

و پوزخند میزنم سقط جنین را...

 

روزی بازی خواهم کرد کودکی را...

و زندگی میکنم کودک درون را...

 

روزی کشف خواهم کرد فرق آلت پسر همسایه را...

و نابود میکنم جنسیت را...

 

روزی بدون ترس خواهم نشست نیمکت  را...

و تف می اندازم تنبیه را...

 

روزی دست خواهم کشید ماتحت خردسالان را...

و عذاب میشوم شاهدباز را...

 

روزی بدون درد تحمل خواهم کرد برجستگی پستان را...

و صاف میکنم قوز را...

 

روزی بدون لرز خواهم دید خون قاعدگی را...

و بالا می آورم میوهء ممنوعه را...

 

روزی زیبایی ام خواهد فریفت همگان  را...

و شکست میدهم قلب را...

 

روزی نگاهی پر هوس خواهم انداخت اندام مردان را...

و به جبر میدرم پردهء احساس را...

 

روزی جنسی خوب خواهم دانست دل پاک را...

و متجاوز میشوم معصومیت را...

 

روزی پاره خواهم کرد بکارت روح را...

و میدوزم محدودیت را...

 

روزی خواهم ربود انگ مردانگی مردان را...

و خنده میشوم خواجگان را...

 

روزی در آغوش خواهم گرفت حسرت  را...

و کامی تلخ میگیرم عقده  را...

 

روزی چارقدی سیاه خواهم کشید اجبار را...

و عریان میکنم روان را...

 

روزی خواهم سپرد به دست مو پریشان باد  را...

و تحقیر میکنم مغز محجبه را...

   

روزی فریاد خواهم زد آزادگی  را...

و تحریف میکنم تدین را...

 

روزی دار میگذارم گلوگاه یکتا را...

و ناقوس میزنم الحاد را...

 

روزی اعتراف نخواهم کرد ملیت را...

و به ابتذ ال میکشم وطن را...

 

روزی به سخره خواهم گرفت روزگار را...

و مرگ میشوم خودکشی را...


برچسب‌ها: خط خطی های قلمم
+ تاريخ دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩۳ساعت ۱٢:۳۸ ‎ق.ظ نويسنده سین.جیم نظرات ()