لعنت به این موجودات نوشخوار کنندهء دو پا....

لعنت به آنها که ادعای اشرف بودنشان قمر را منشق میکند...

لعنت به هر آنکه نام انسان را به دوش میکشد و جرعه ای از انسانیت ننوشیده...

لعنت به لاشخورهای به ظاهر آدم...

لعنت به من...

لعنت به تو...

لعنت به برادر بی شرفم...

و لعنت به خواهر کثافتم...

لعنت به پدر بی ناموسم...

و لعنت به مادر لوندم...

لعنت به هوس من...

لعنت به هوس تو...

لعنت به حشریتی که مرا از آدمیتم دور میکند...

لعنت به فاحش...

لعنت به فاحشه...

من تو را پدر میخوانم و تو مرا طعمهء هوس هایت...

من تو را برادر میدانم و تو مرا هرزه ای برای کثافت کاری هایت...

من ناموست بودم و غافل از بی ناموسیه تو...

من تو را مادر میدانم و تو مرا مرد لوندیاتت...

من تو را خواهر میدانم و تو مرا معتمد هرزگی ات...

لعنت به تویه مادر و به تویه پدر...

لعنت به تویه برادر و تویه خواهر...

لعنت به تمام کلمات مقدسی که قداستشان تنمان را در زمانهای دور میلرزاند...

من پسر/برادر تو ام ...

من پدر تو ام...

و تو ای زن ، به قداست شرافت متزلزل شده ات قسم ات میدهم که بدانی من قبل از اینکه برادر و یا پدر تو شوم یک مردم...

پس تن عریانت را از من بپوشان که من مذکرم...

من دختر/خواهر تو ام...

من مادر تو ام...

و تو ای مرد ،به مردانگی کمرنگ شده ات قسم من یک زنم قبل ازینکه خواهر و یا مادر تو باشم...

پس تن عریانت را از من بپوشان که من مونثم...

لعنت به کلماتی که مرا محدود میکنند...

بدا به حال منی که تکیه گاهم مردی چون توست...

بدا به حال منی که ناموسم زنی چون توست...

                                _________________________

کانون گرم خانواده احترامی داشت....

قداستی داشت...

همه چی رو داریم به گند میکشونیم...

زمانی وقتی به هم میرسیدیم از هم میپرسیدیم نماز میخونی؟ تا میگفت نه میخندیدیم میگفتیم منم همینطور....

و حالا بهم که میرسیم میپرسیم تا حالا س.ک.س داشتی؟ میگه آره و ما میخندیم و میگیم منم همینطور...

تو منجلابی گیر کردیم که هر روز ما رو به اعماق میکشونه و ماهم لذت میبریم...

لعنت به مایی که تا خرخره تو کثافتیم و از بوی لجن مست میشیم...

لعنت به مایی که ادای روشن فکرا رو در میاریم و فرهنگ روشن فکری نداریم...

لعنت به مایی که هم بستری برامون شده مایهء تفاخر آن هم با محارممان...

لعنت به مایی که برای ارضا هوسمون به خانوادمون هم رحم نمیکنیم...

لعنت به مایی که ارزش ها برامون بی ارزش شده...

 

 شریعتی:

                 "شرافت" مرد همچون "بکارت" یک زن است ،

                  اگر یکبار لکه دار شد دیگر هیچ چیز جبرانش

                   را نمیتواند بکند.

 

خودمانی نوشت:بابت حرفهای رکیکم عذر مرا بپذیرید...

بر این امر واقفم که خانواده های پاک وجود دارند من جمله خانوادهء خودم و برام قابل احترامن و ارزش زیادی دارند، در این نوشته کلی نگری نشده و تنها هدف بیان این معضل به ظاهر عادیست که متاسفانه در خانواده ها داره رشد پیدا میکنه.

 

 


برچسب‌ها:
+ تاريخ چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠ساعت ٤:۳٧ ‎ق.ظ نويسنده سین.جیم نظرات ()