دقیقا" راس ساعت 5 در هر صبح صدایه موتورش در محله میپیچد.

حدودا" 5دقیقه طول میکشد تا موتور را روشن کند.

و حدودا" در این 5دقیقه روشن کردن موتور 5 دقیقه خواب اهل محل بهم میریزد.

و اما دیروز...

روشن کردن موتور 15 دقیقه طول کشید...

کسی از پنجره سرش را بیرون میآورد و بد و بیراه میگوید...

کسی از این شانه به آن شانه میشود و در دلش نفرین میکند...

و کسی فقط گردن کج میکند...

شخصی که راس ساعت 5 از خانه  به قصد محل کار بیرون میآید قاعدتا" محل کارش دور است...

موتور روشن نشد...

تا سر خیابان رفت تا ماشین گیرش بیاید...

به محل کارش با تاخیر رسید...

وسیلهء نقلیه اش از کار افتاده و دیر به محل کارش رسیده و در برگشت هم احتمالا" به مشکل بر میخورد و تا این وسیله تعمیر شود حدودا" یک هفته ای این مشکلات را دارد...

تمام روزش خراب شد...

و اما خواب اهل محله

 تنها و تنها و تنها 15 دقیقه بیشتر از مابقی صبح ها خراب شد!


برچسب‌ها:
+ تاريخ دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٠ساعت ۳:۳٤ ‎ب.ظ نويسنده سین.جیم نظرات ()