فلبداهه تر از افکارم...

سعی در خوب بودن نبرد میان خوشی های سطحی و خوشی های عمیق است.... خوشی های عمیق را که نمیتوان و نمیشود و نباید داشت......اما این دل به سطحی بودن گاهی به طرز دهشناکی اسیرمان میکند....اسیر....و من از هرچه اسارت است بیزارم! !!!

/ 9 نظر / 37 بازدید
زانیار

سلام خانم سین جیم امتحانات چطور بودن ؟؟؟

زانیار

تنبلی نکن دیگه کی میخوای بجنبی ؟؟؟ هیچکی بجز خود آدم نمیتونه کمکی به خودش بکنه پس به خودت کمک کن ...

زانیار

اومدم پایین ولی تو هم از بس مشروط بشو که سقف سنواتت هم پر بشه ... بای

کوروش

من از هرچه که تورا در بند میکشد،بیزارم دوست من شاید با گره زدن هایشان به هم توانستی تلفیقی متقاوت تری بوجود آوری فلبداهه تر از افکار فلبداهه تو

منیر

چگونه است سنای خوب ما که می اندیشد ...؟ عصبانیی ؟!

دورتر از من

"سعی" در خوب بودن..؟ نــــه مهمترین و بدترین اسارت من .. اسارت در این جسم خاکی بود

ح3ین

سلام خوشی های عمیق را می توان و میشود و باید داشت ... البته باید دید یک خوشی عمیق از نظر سین جیم چیه؟!

ح3ین

هر خفقانی یک دررویی دارد ... دنبال نور باش تا خفقانت برود ... خفقان چ بار منفی و کجی داره!