کمی از مردی که روزش بود!...

خیلی دوست داشتم یه نوشته برای روز مرد آماده کنم...

ولی نوشته ام رو هر جور شروع میکردم دوباره منحرف میشد...

هرچقدر خواستم خوبی ببافم ،نشد...

همش بدی بود...رذالت بود...کثیفی بود...توی ذهن من...

فقط توی ذهن من!

نتونستم...شاید نخواستم...

گشتم تو وجودم یه حس خوب نسبت به این کلمه پیدا کنم ولی نشد...پیدا نشد...

گشتم ولی پیدا نشد...نه حس و نه تعریف...

مرد برام تعریفی نداره!

چون تاحالا مرد تو زندگیم نبوده...نبوده...ندیدم...نخواستم ببینم...

شاید هم از مرد آدمی ساختم که همیشه ازم حمایت کنه...

چون قوی ام...خیلی قوی ام...ولی کم میارم...

میخوام کم نیارم...باز جای خالی هست که پر نمیشه...

ولی نمیدونم این مرد یعنی چی...

یه پدر بوده تو زندگیم...تنها یه پدر...

فقط یه پدر... که وظیفه اش رو انجام داده...وظیفهء پدری...شاید هم کمتر...شاید هم خیلی کمتر...

ولی تنها وظیفه اش رو انجام داده...کسی که وظیفه اش رو انجام میده نباید ازش تشکر کرد...

اون تنها وظیفه اش رو انجام داد...و شاید داره میده!

همیشه برای سنجش آدما معیار بالاتری داشتم تا جنسیت ولی وقتی حرف ازین جور روزهای خاص میشه دوباره یادم میفته که مرد یعنی چی؟!

واقعا" ازین کلمه چه توقعی دارم؟!

هیچوقت تا امروز مرد توی ذهنم تعریفی نداشته!

هیچ وقت!

+امیدوارم سایه اش بر سرم برقرار باشه...پدرم رو میگم!

+هیچوقت دوست نداشتم بدون ویرایش از مسایل خصوصیم بنویسم ولی حس کردم باید کمی برای خودم بنویسم...

+نظرات رو بستم چون کسی حق اظهار نظر دربارهء زندگی شخصی منو نداره تنها نوشتم که کمی سبکتر شده باشم...

+مرد بودن مردونگی میخواد، نه پشت لب سبز رنگ!...

+بعدا" نوشت:به دلیل اینکه دسترسی به نت ندارم و مشکلاتی پیش اومده نوشته رو علنی کردم که اونایی که نتونستم بهشون رمز رو بدم بتونن بخونن.

/ 0 نظر / 2 بازدید