سخنی از بزرگان

به قومی مبتلا شدیم که فکر می کنند خداوند جز آنها کسی دیگر را هدایت نکرده .

 

                                                        ابو علی سینا

/ 10 نظر / 13 بازدید
مهسا

خب جالبش اینه این قوم اصرار دارن بقیه رو هم هدایت کنن اینجاست آدم دلش میسوزه برای نام انسان

مرضیه

و گاهی این قدر با اعتماد به نفس برخورد می کنن که به خودت شک می کنی!

sajad

همین قومه خودش به انحراف کشیده میشه وواسه مردم میگه نه خودش همش ظاهربین وریاحیه کاراشون.میسی.

دورتر از من

خودمونم همین شکلی هستیم متاسفانه!.. فك می کنیم خودمون خوبیم..ولی نه .. این خبرا نیست

دورتر از من

منظورم خودم بودم منظورم تو بودی منظورم این بود منظورم اون بود.. خو منم اینجوری م تو هم اینجوری اونم اینجوریه اون یکی هم اینجوریه..