کپی نوشت

گیرم فرامـوشت کنم، در گیر و دار روزها

اما چه با قلبم کنم؟ با دردها، با سوزها ...


گیرم که خاموشت کنم با اشک های خود، ولی

من را به آتش می کشد دلداری دلسوزهابا شوق یک فردای خوش، راحت نفس خواهم کشید

اما اگر رخصت دهد این بغض ِ از دیروزها
 


راهی به پهنای جهان هم باز باشد باز هم

پابند بام خویشتن هستند دست آموزها


فتح بلندای وصال، یعنی شروع بازگشت

ای عشق! ما را خط بزن از دستۀ پیروزها

                                                           علی حیات بخش

 

/ 3 نظر / 11 بازدید
kurd saeedo

هه..خیلی وقته خط زده لامصب..

مريم**برديا

با شوق یک فردای خوش، راحت نفس خواهم کشید اما اگر رخصت دهد این بغض ِ از دیروزها اينم قشنگ بود