فاصله ، بهترین و بزرگترین دروغ برای نرسیدن بود !

تو در آغوش پاک ترین دختر شهرت مرا خواهی دید...

من در آغوش تمام مردان این شهر تو را جستجو خواهم کرد...

تو قربانی پاکی دوشیزه ای میشوی...

من دوشیزه ای قربانی پاکی...

 

وجه اشتراک همیشه بینمان باقیست !

 

 

+تنم سرده ولی انگار تو دستهای تو آتیشه ، خودت پلکهامو میبندی....و این قصه تموم میشه!

/ 1 نظر / 27 بازدید
دخترجنوب

بخاطر کارای ماماش ولی من دیر شناختمش دختر عموش از اول شناختش و رفت زن یکی دیگه شد