حرافی های هر دم بیل...

 

1.رفته بودم خرید با مامانم در یک فروشگاه معتبر رو دیوار یه برگه زده بود و تو اون برگه نوشته بود:

طبق آیئن نامهء اجرایی قانون اصلاح مادهء 13 قانون مصوب آذر 1379

(در بند اول)فروش سیگار در اماکن عمومی و اماکن فروش مواد غذایی و بهداشتی اکیدا ممنوع میباشد.

(در بند دوم)فروش سیگار در اماکن عمومی و اماکن فروش مواد غذایی و بهداشتی به سنین زیر 18 سال ممنوع می باشد!

تو قانون هم خواسته و نا خواسته ازین ستون به ستون بعدی فرجه!!!!!!!...

2.تو جمع خانوادگی نشسته بودیم یکی از دوستای بسییییار بسییییار دور که صاحب شرکت میباشند و حداقل 3تا الی 4تا تریلر داره و دایم در حال رفت و آمد به اروپاست، دوستشون که اصالتا اهل آمریکا هستن و خلبان هستند رو اومد معرفی کنه!!!!

گفت معرفی میکنم دوستم جوزف در iranair آمریکا خلبان هستن!!!!!!!!!

3.خیر سرم میخوام شروع کنم برای کنکور خوندن ولی هرچی سعی میکنم این استارته زده نمیشه یه ذره روغن کاری میخواد...

دلم یه مسافرت جانانه میخواد...(این بهترین نوع روغن کاریه!)

4.یکی از دوستام بعد از یه ماه و اندی بهم اس.ام.اس داده که بابت بی معرفتیش شرمنده است!من حرفی نزدم هآآآ اون خودش شرمنده شد...

خدا پدرتو بیامرزه مخترع اس.ام.اس!

چرا کارایی میکنیم که میدونیم برامون شرمندگی داره؟...

 چه قدر معذرت خواهی آسون شده...

5.دقت کردین عادت کردیم فقط از همدیگه تعریف کنیم!

دلم یک آدم رک میخواد...

واقعا من هرچی اینجا مینویسم درسته و هیچ جایی برای انتقاد و انحراف و بحث توش نیست!!!!!!!

شاد باشید.

/ 34 نظر / 13 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دایی سعید

[وحشتناک][زودباش][بغل][من نبودم][قهقهه][خنده][هیپنوتیزم][هورا] [وحشتناک][زودباش][بغل][من نبودم][قهقهه][خنده][هیپنوتیزم][هورا] [وحشتناک][زودباش][بغل][من نبودم][قهقهه][خنده][هیپنوتیزم][هورا] [وحشتناک][زودباش][بغل][من نبودم][قهقهه][خنده][هیپنوتیزم][هورا] [وحشتناک][زودباش][بغل][من نبودم][قهقهه][خنده][هیپنوتیزم][هورا] [وحشتناک][زودباش][بغل][من نبودم][قهقهه][خنده][هیپنوتیزم][هورا] [وحشتناک][زودباش][بغل][من نبودم][قهقهه][خنده][هیپنوتیزم][هورا] [وحشتناک][زودباش][بغل][من نبودم][قهقهه][خنده][هیپنوتیزم][هورا] [وحشتناک][زودباش][بغل][من نبودم][قهقهه][خنده][هیپنوتیزم][هورا] [وحشتناک][زودباش][بغل][من نبودم][قهقهه][خنده][هیپنوتیزم][هورا] [وحشتناک][زودباش][بغل][من نبودم][قهقهه][خنده][هیپنوتیزم][هورا] [وحشتناک][زودباش][بغل][من نبودم][قهقهه][خنده][هیپنوتیزم][هورا] [وحشتناک][زودباش][بغل][من نبودم][قهقهه][خنده][هیپنوتیزم][هورا] [وحشتناک][زودباش][بغل][من نبودم][قهقهه][خنده][هیپنوتیزم][هورا] [وحشتناک][زودباش][بغل][من نبودم][قهقهه][خنده][هیپنوتیزم][هورا] [وحشتناک][زودباش][بغل][من نبودم][قهقهه][خنده][هیپنوتیزم][هورا]

دایی سعید

[هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][گریه][هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][گریه][هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][گریه][هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][گریه][هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][گریه][هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][گریه][هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][گریه][هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][گریه][هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][گریه][هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][گریه][هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][گریه][هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][گریه][هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][گریه][هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][گریه][هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][گریه][هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][گریه][هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][گریه][هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][گریه][هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][گریه][هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][گریه][هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][گریه][هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][گریه][هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][گریه][هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][گریه][هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][گریه][هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][گریه][هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][گریه][هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][گریه][هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][گریه][هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][گریه][هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][گریه][هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][گریه][هیپنوتیزم][قهقهه][خنده][گریه] کوجایی؟؟

دایی سعید

تا نیای من شلوغ کاری میکنم بدو بدو [فرشته] [لبخند][سوال][تعجب][شیطان][فرشته][خمیازه][هیپنوتیزم][تلفن][وحشتناک][ناراحت][قلب][گریه][خرخون][ساکت][خوشمزه][دروغگو][تماس][عجله][چشمک][خجالت][مغرور][خنده][گل][قهر][متفکر]

دایی سعید

[خمیازه] .........[خمیازه] ...............[خمیازه] ..................[خمیازه] ..................[خمیازه] ...........[خمیازه] ....[خمیازه] [خمیازه] ......[خمیازه] ...........[خمیازه] ..................[خمیازه] .........................[خمیازه] ......................[خمیازه] ................[خمیازه] ..........[خمیازه] ....[خمیازه] [خمیازه]

دایی سعید

[خمیازه] .........[خمیازه] ...............[خمیازه] ..................[خمیازه] ..................[خمیازه] ...........[خمیازه] ....[خمیازه] [خمیازه] [خمیازه] .........[خمیازه] ...............[خمیازه] ..................[خمیازه] ..................[خمیازه] ...........[خمیازه] ....[خمیازه] [خمیازه] [خمیازه] .........[خمیازه] ...............[خمیازه] ..................[خمیازه] ..................[خمیازه] ...........[خمیازه] ....[خمیازه] [خمیازه] [خمیازه] .........[خمیازه] ...............[خمیازه] ..................[خمیازه] ..................[خمیازه] ...........[خمیازه] ....[خمیازه] [خمیازه] [خمیازه] .........[خمیازه] ...............[خمیازه] ..................[خمیازه] ..................[خمیازه] ...........[خمیازه] ....[خمیازه] [خمیازه] [خمیازه] .........[خمیازه] ...............[خمیازه] ..................[خمیازه] ..................[خمیازه] ...........[خمیازه] ....[خمیازه] [خمیازه] [خمیازه] .........[خمیازه] ...............[خمیازه] ..................[خمیازه] ............

دایی سعید

سلوم عزیزم چطوری؟[زودباش]هلههلهل دوس دارم زود زود بیام وبت [زبان]آهنگ وبمون عوض کردم ریهانا گذاشتم خیلی صداش رو دوس دارم وقتی میرم باشگاه به صاحب باشگاه میگم فقط ریهانا بذاره[قهقهه][خنده][گل] نیومده هم واسم عزیزی خوشمل دایی[ماچ]

دایی سعید

زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن گردشـــی در کوچــه باغ راز کن هر که عشقش در تماشا نقش بست عینک بد بینی خود را شکسـت علـت عـاشــــق ز عـلتــها جــداســـت عشق اسطرلاب اسرار خداست من مـیـــان جســـمها جــان دیـــده ام درد را افکنـــده درمـان دیـــده ام دیــــده ام بــر شـــاخه احـســـاســها می تپــد دل در شمیــــم یاسها زنــدگــی موسـیـقـی گنـجشـکهاست زندگی باغ تماشـــای خداســت گـــر تـــو را نــور یـقیــــن پیــــــدا شود می تواند زشــت هم زیبا شــود حال من، در شهر احسـاسم گم است حال من، عشق تمام مردم است زنـدگــی یــعنـی همیـــــــن پــروازهــا صبـــح هـا، لبـخند هـا، آوازهـــا ای خــــطوط چهــــره ات قـــــــرآن من ای تـو جـان جـان جـان جـان مـن با تـــو اشــــعارم پـر از تــو مــی شـود مثنوی هایـم همــه نو می شـود حرفـهایـم مــــرده را جــــان می دهــد واژه هایـم بوی بـاران می دهـــد مولانا[قلب]

دایی سعید

[گل][خداحافظ]

Fofo

Enghad khosham miad tu 2ta dar miune mozuhat man hastaaaam:-D Vali ghol midaaaaaaaaaaaaaam enghad vasat khub basham k beri vase neveshtane khubiam ye vebe jadid besazi jigaraaaaaaaaaaaam Amare bazdidkonandehataam ba man fadatsham;-)