دیالوگ

هنری: «اگر گفتی آن چیست که برای هر کسی واجب است، حتی واجب‏تر از نان شب؟»
الین: «خوشبختی است؟»
هنری: «البته که خوشبختی است! امّا کلید خوشبختی چیست؟»
الین: «ایمان به خدا؟ امنیت نیست؟ سلامتی چی عزیزم؟»
هنری: «توی نگاه غریبه‏های توی خیابون که دقیق می‏شوی، به هرجا که چشم می‏گردانی توی نگاه‏ها چه حسرتی می‏بینی؟»
الین: «خودت بگو هنری، من دیگر عقلم به جایی قد نمی‏دهد.»
هنری: «یکی که آدم باهاش درددل کند! کسی که آدم را درک کند! همین.»Book Title: [Look At The Birdie: Unpublished Short Fiction - Confido - 2009]

Writer:[Kurt Vonnegut]

/ 2 نظر / 8 بازدید
زانیار

خیلی قشنگ گفته هنری: «یکی که آدم باهاش درددل کند! کسی که آدم را درک کند! همین.»

شبانه.بلاگفا

هیییع شبانه خان رتبت تو لینکای بعضیا همینجور داره میاد پایین مثه شلوار جوونا داری میفتی داداش[سوال]