مشکوکم به "تو"های تهی این دنیا...

تن ها تو را در پستوی تمام تردیدها خواهم یافت...

   دروغ ، عشق در آیینه ، شاید...

             گند زدهء تمام این نمک را به زخمهایم میپاشم...

                                                             خون...

                                                                 نطفه....

                                                                     و استفراغی که من باشم...

            تن ها تو را گمشدهء آغوشم در همآغوشی ام خواهم دید...

                 حماقت ، صداقت در آیینه ، شاید...

                                لعن بر تمام نمک گندزدهء زندگیم میفرستم...

                                                           خون...

                                                                      لخته....

                                                  و باکرهء پاره ای که من باشم...

  تن ها مرا رانده شده از دلت خواهی کرد...

                   بازندگی ، زندگی در آیینه ، شاید...

                                        اشک بر تمام زخمهای این تنم میبارم...

                                                      خون...

                                                       عفونت...

                                                       و متعفنی که تو باشی...

/ 8 نظر / 19 بازدید
مهسا

اشک ببار به زخم هات سما شوری اشک بسوزونه زخمتو چقدر بده این سما چقدر[لبخند]

مهسا

چقدر این دردا بده سما

دورتر از من

مث همیشه خوب بود!! اما مث بیشتر اوقات حالت خوب نیست.. مث حس سیری از خواب بیش از حد - بعد از یک زخم عمیق - می مونه انگار!..

صالح

آینده , روشن , طلوع صدای قطره قطره ی آب مینماید که زنده ام.. تار... کیش... و دوباره به بازی برگشتم... صدای زره زره های خرد شده ام درون خاکریز.... تار.... نیش... و پادزهرم همین خطوط... صدای برگ برگ شکفتن پژمرده های من.... تار... ریش... و پود می پاشم, دوباره میبافمت...

صالح

فکر کنم شما زیاد به من لطف دارین وگرنه این یه فی البداهه 5 دقیقه ای بود . لوس میشم . سخت گیری کنین فکر میکنم چون یکم خوب فهمیدمتون یکم تونستم خوب بگم به هر حال شما لطف دارین

صالح

[گل]