من...

گاهی هم ،

          پر از هق هق های

                      بدون اشک می شوی . . .

          خیره به تمام آنچه نیستی

                                  و این هیچی که پر از توست . . .

     و تکرار میکنی :

                                   دیگر هیچ گاه خوب نخواهم بود . . .

      تکرار میکنی :

                                  دیگر  هیچ گاه خوب نخواهم شد . . .

       و این نخواهمی که تمام هست تو را بود میکند و گاهی...

                                 نا  بود . . .

                    و تن ها . . .

                                  با تویی هستی که به من بودنش اعتراف نخواهی کرد . . .

              و این منی پر از بغض های بدون اشک . . .

         و این منی که تکرار می کنم :

                                  دیگر هیچ گاه خوب نخواهم بود . . .

                                  دیگر هیچ گاه خوب نخواهم شد . . .

                                        دیگر . . .

                                                 هیچ گاه . . .

                                                            خوب . . .

                                                                        نا بود . . .

/ 4 نظر / 5 بازدید
مهدی

سپاس از حضورتون ایرادتم بهم هدیه کنی خوشحال می شم [گل]

دورتر از من

نمیدونم "کراش" پلی استیشن 1 بازی کردی یا نه.. ولی واسه من مث اون لحظه می مونه که بارون اسیدی رو سرت میباره و راه فراری نداری مجبوری تحمل کنی و آب بشی .. بسوزی..

مهسا

اینو دوست دارم میدونی که هق هق های بدون اشک خیلی دردآورترند

زانیار

هستت را بود نکن ... هستت را نابود نکن ... تکرار کن : خوبم خوب میمانم ...قدرتی که توی خوب بودن و خوب موندن هست لذتبخشه رفیق [گل]