فوکو و منی جاودانه !

- طرف صحبتت کیه ؟

+ اونی که خارج از گوده...

- ما توی گودیم ؟

+ ما تهه گودیم...

 

 

 

نوشتم که جاودانه شود بودنمان ، بی نظیر !

/ 2 نظر / 33 بازدید
صالح

بنام دوست من.... راستی مگر نه اینکه هرآنچه داریم از اوست؟ نگار و نسترن, مژگان,فلک آغار عاشقگانه ی اوست من حقیرم کان شب پست به آنی میشوم کور ز انسانهای روشن در شب و ظلمت شوم دور به صد آواز زنیم و رقص کنیم و به پاکی همچو رودیم به یک فریاد بریدیم و نرفتیم و به مانند مبارک در ته گودیم بیا ای مهربان,پاک,آسمانی,زنم بر پیکرت تمام زر و سیمی بخوان آن نغمه ی جاوید ماندن,بخوان که یارا تو رب العالمینی..