کپی نوشت

سال‌ها این‌جا کسانی چادر زدند
کسانی که از سرما به این غار پناه آورده بودند
بر دیواره‌هایش دست کشیدند
قد کشیدند
و با دیدن اولین نور رفتند
رفتند تا سال‌ها
نیزه هایی را درد بکشم
که در قلبم جا گذاشته‌اند ....
                                                                         کوثر الماسی

/ 0 نظر / 13 بازدید