آلوده به من...

کمی آن طرف ،

                     صدایی که نتواند رسید به شنیدارم...

                                      نگاهی که نتواند گنجید در دیدارم...

                          میان وهم و حقیقت ...

                                                    واقعیتی انکار شده ام...

                           و عالم را به عرش هیچگاهم خواهم کشاند...

                                         به عظمت قعری که در آنم...

                                                         قسم به هر آنچه که من است...

                             سخت به بالین ، میدهد فشارم...

                                   و تنی که طعمهء دود است...

                                                بشتابید به تنگنای آغوشم...

                         و بمکید تمام ساختارِ ابعادم ...

                                                      مرا به مکان ، اختیاری بیش نیست...

        و زمان  را به من ، هیچ جز اجبار نیست...

                          آلوده شوید به نام من...

                                                 آلوده به این هیچ بودن...

                                     و تردید به حقارت مغزِ این هستی...

                                             و تردید به عالِم این عالَم...

                                                    و تردید به چند گوهر بودنِ یکتا...

                                             و تردید...

                                                  تردید...

                                                          تردید...

                                                     کمی آن طرف ،

                                            قسم به هر آنچه که من است!...

/ 6 نظر / 4 بازدید
شبانه دات بلاگفا

میاد؟

مهسا

[لبخند]

دورتر از من

خب یه کم شبیه متنای کتاب فلسفه سوم دبیرستان بود...

دورتر از من

فلسفه فلسفه س.. به نظرم فلسفه اول دبستان و دانشگاه هیچ فرقی باهم ندارن

زانیار

چی چی فه فه... فلففه ؟؟؟ فلس ففه آها فلسفه ... سخته ها چی چی هس حالا؟؟؟ کاش این متنها واسه ما جماعت مهندسا زیر نویس داشت