کپی نوشت

یک لحظه زندگی تو از دست می رود

وقتی کسی که هستی ِ تو هست می رود

 

شاید که اندکی بنشـیند کنار تو

اما کسی که بار سفر بست، می رود

 

از کـمترین تکان تنَش رنج میکـشی

وقتی که پیش ازین به تو گفته ست می رود

 

آن کس که دل بریده، تو پا هم ببرّی اش

چون طفلی از کنارتو با دست می رود

 

"رفتن" همیشه راهِ رسیدن نبوده است

گاهی مسیر جاده به بن بست می رود

                                                     علی حیات بخش

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
kurd saeedo

لذت بخش بود..

مريم**برديا

آن کس که دل بریده، تو پا هم ببرّی اش چون طفلی از کنارتو با دست می رود اينش قشنگتر بود.