# خط_خطی_های_قلمم

آلوده به من...

کمی آن طرف ،                      صدایی که نتواند رسید به شنیدارم...                                       نگاهی که نتواند گنجید در دیدارم...                           میان وهم و حقیقت ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 9 بازدید

چهار "حق زندگی" فریاد...

در این خاک ،                 آزادی ،                              همیشه با داغ همراه است ،                                                 اما ،                                                      دلمان به همین داغ خوش است ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 10 بازدید

یک "حق زندگی" سکوت...

سربازِ مادر به دار مصلحتِ وطن آویخته شد...                              فقط کمی تامل...                                    همین حوالی ،                                      طعمی شبیه به درد ،                                         ریشه ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 11 بازدید

من...

به نام روحم !                در شهری بزرگ                                      و مردمانی عظیم                                                            و دودهایی غلیظ                                                                                و نفس هایی سنگین تو . . .            ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 11 بازدید